Cây tre và cây dương xỉ (The Bamboo and The Fern )

Click nút Play bên dưới để nghe audio

One day I decided to quit…I quit my job, my relationship, my spirituality…I wanted to quit my life. I went to the woods to have one last talk with God.
Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ. Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hi vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã đến khu rừng để  tìm và nói chuyện lần cuối với Chúa.

 

“God”, I said. “Can you give me one good reason not to quit?”

“Thưa Chúa, Người có thể cho con một lí do để không từ bỏ cuộc sống của con không?”.

His answer surprised me. “Look around”, He said. “Do you see the fern and the bamboo?”
Câu trả lời của ngài làm tôi ngạc nhiên. “Con hãy nhìn đây” – Chúa lên tiếng – “Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không?”.
 cay tre va cay duong xi
“Yes”, I replied.
“Có”- Tôi kính cẩn trả lời.

 

“When I planted the fern and the bamboo seeds, I took very good care of them.I gave them light. I gave them water. The fern  grew quickly from the earth.Its brilliant green covered the floor. Yet nothing came from the bamboo seed.”
“Khi ta gieo hạt của dương xỉ và cây tre, ta đã chăm sóc chúng rất cẩn thận. Ta cho chúng ánh sáng, ta tưới đầy đủ nước cho chúng. Cây dương xỉ lớn rất nhanh trên mặt đất. Màu xanh của nó chẳng mấy mà phủ kín cả một vùng.Nhưng chẳng có dấu hiệu gì từ hạt giống của cây tre cả”

 

“But I did not quit on the bamboo.”
“Nhưng ta đã không từ bỏ hạt giống cây tre đó”

 

“In the second year the fern grew more vibrant and plentiful. And again, nothing came from the bamboo seed. But I did not quit on the bamboo.”
“Một năm trôi qua, Dương xỉ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Nhưng một lần nữa, không một dấu hiệu của hạt giống cây tre. Và cũng một lần nữa ta không từ bỏ”

 

He said “In year three there was still nothing from the bamboo seed.But I would not quit.”
“Bước sang năm thứ ba, vẫn chẳng có gì từ hạt giống cây tre cả. Nhưng ta vẫn không từ bỏ.”

 

“In the fourth year, again, there was nothing from the bamboo seed. But I would not quit.”
“Năm thứ tư cũng không có gì khác. Ta vẫn tiếp tục công việc và không từ bỏ…”

 

“Then in the fifth year, a tiny sprout emerged from the earth.Compared to the fern, it was seemingly small and insignificant. But just six months later, the bamboo rose to over 100 feet tall. It had spent the five years growing roots.Those roots made it strong and gave it what it needed to survive.”
“Đến năm thứ năm, một mầm xanh vươn mình lên khỏi mặt đất. So với đám dương xỉ xung quanh, nó quá nhỏ bé và chẳng có chút ấn tượng nào. Nhưng chỉ 6 tháng thôi, cây tre đã cao hơn 30 mét. Nó đã mất tới 5 năm để phát triển bộ rễ. Rễ của nó rất khoẻ mạnh và có thể cung cấp cho nó tất cả những gì cần thiết để sống và vươn lên. ”.

 

“I would not give any of my creations a challenge it could not handle.”
“Ta sẽ không ban cho bất kỳ những đứa con nào của ta những thử thách mà con không thể giải quyết được.”

 

“Did you know, my child, that all this time you have been struggling, you have actually been growing roots?”
“Con có biết không, con của ta, tất cả thời gian mà con phải vật lộn để sống, con đã xây dựng và hoàn thiện gốc rễ của mình”
don't give up
Đừng bao giờ bỏ cuộc !
“I would not quit on the bamboo. I will never quit on you.”
“Ta đã không rời bỏ cây tre. Và ta cũng sẽ không bao giờ xa con.”

 

“Don’t compare yourself to others.” He said. “The bamboo had a different purpose than the fern.Yet they both make the forest beautiful. Your time will come”, God said to me. “You will rise high.”
“Đừng so sánh bản thân con với bất cứ thứ gì khác. Cây tre và dương xỉ có cách sống khác nhau mặc dù mục tiêu của chúng đều là màu xanh cho trái đất. Cơ hội của con sẽ đến…” – Chúa khẳng định – “… Con sẽ vươn cao”.

 

 “How high should I rise?” I asked.
“Liệu con có thể vươn cao đến đâu thưa Người?”-Tôi hỏi

 

“How high will the bamboo rise?” He asked in return.
“Vậy con có biết cây tre vươn cao đến đâu không” – Chúa không trả lời mà hỏi lại.

 

“As high as it can?” I questioned. “Yes.”
“Cao hết mức mà nó có thể phải không ạ?” – tôi ngập ngừng hỏi lại. “Đúng thế”

 

He said, “Give me glory by rising as high as you can.”
Chúa mỉm cười – “Hãy cho ta cảm thấy tự hào khi thấy con vươn đến đỉnh cao nhất mà con có thể”.

 

I left the forest, brought back this story. I hope  these words that help you see that God will never give up on you.
Tôi rời khỏi khu rừng, và muốn kể lại câu chuyện này với bạn. Tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp bạn hiểu được rằng thượng đế không bao giờ từ bỏ bạn.

 

Never regret a day in your life.Good days give you happiness; bad days give you experiences; both are essential to life.
Đừng tiếc nuối những ngày đã qua trong đời. Những ngày may mắn, tốt đẹp mang cho bạn hạnh phúc. Những ngày đen tối khó khăn mang lại cho bạn nhiều kinh nghiệm. Tất cả đều rất cần cho cuộc sống. Hãy tiếp tục con đường của bạn và đừng bỏ cuộc, bạn nhé !

1 thought on “Cây tre và cây dương xỉ (The Bamboo and The Fern )

Leave a Comment