Bước cuối cùng: Xác nhận email của bạn

Một email chứa link xác thực vừa được gửi cho bạn với tiêu đề như hình bên dưới:

confirm

Bạn cần mở email này và click vào link bên trong để xác nhận việc tham gia vào danh sách nhận email của chúng tôi. Điều này giúp đảm bảo bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi và tránh tình trạng spam do người khác điền địa chỉ email của bạn vào form đăng ký.

Lưu ý: Bạn sẽ không nhận được bất cứ điều gì cho đến khi click vào link xác nhận này

Nếu bạn không thấy email này trong hộp thư chính, vui lòng kiểm tra tab “Quảng Cáo” hoặc thư mục Spam.

Leave a Comment