Đăng ký nhận tài liệu bổ sung qua email

Cảm ơn bạn đã đăng ký mua phần mềm!

Để phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh giao tiếp thì ngoài việc học từ vựng và luyện nói với phần mềm, bạn cần luyện thêm kỹ năng phát âm và kỹ năng nghe.

Qua email bên mình sẽ gửi thêm các tài liệu để bạn rèn luyện các kỹ năng này.​ Bạn sẽ được cung cấp lộ trình cụ thể và cách học với từng loại tài liệu.

Vui lòng điền tên và email của bạn vào form bên dưới