give somebody a hard time

Cụm từ “Give somebody a hard time” có nghĩa là làm khó ai đó, gây khó khăn cho ai đó. 

Ví dụ:

If you don’t finish your project, the manager is going to give you a hard time.

Nếu cậu không hoàn thành dự án thì coi chừng sếp sẽ làm khó cậu đấy.

My boss always give me a hard time no matter how much I try.

Sếp mình luôn làm khó mình dù mình có cố gắng nhiều thế nào đi nữa.

Leave a Comment