Kết quả khảo sát

Kết quả bất ngờ
Nếu bạn có thể nói đúng mỗi câu trên ngay lập tức(trong vòng tối đa 3s) thì xin chúc mừng bạn, vì:
Theo kết quả khảo sát 982 người ở thời điểm thống kê thì:
  •  chỉ có 41 người(4.1%) nói đúng tất cả 3 câu trên ngay lập tức(dưới 3s)!!!
  • Có đến 719 người(73%) chọn câu trả lời “Có” cho câu hỏi “Bạn có biết tất cả các từ vựng trong 3 câu tiếng Anh trên?”
Ghi chú: Trả lời đúng ở đây đang được đánh giá là đúng ý của câu và đúng ngữ pháp chứ không nhất thiết phải chuẩn như 3 câu đáp án của chúng tôi. 
Có nghĩa là có đến 73% người được khảo sát biết hết tất cả các từ vựng cần thiết nhưng chỉ có 4.1% nói được ngay lập tức 3 câu tiếng Anh rất đơn giản này. Cần lưu ý rằng 3 câu trên rất dễ, ngắn gọn và ở mức TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN với các từ vựng tiếng Anh THÔNG DỤNG NHẤT. 

 

Biết từ vựng thôi chưa đủ. Bạn có thể biết tất cả các từ vựng nhưng không có khả năng nói đúng một câu tiếng Anh nào.
2 lý do bạn chưa nói đúng các câu này ngay lập tức
Nếu bạn nằm trong nhóm 95.9% chưa nói được các câu này ngay lập tức thì chỉ có 2 lý do chính:
1. Bạn hoàn toàn chưa biết đến các cụm từ,cấu trúc, mẫu câu này -> Bạn KHÔNG có khả năng nói đúng các câu này.
2. Bạn đã học các cấu trúc này nhưng học theo kiểu QUY TẮC NGỮ PHÁP -> Bạn có thể nói đúng nhưng cần nhiều thời gian để lắp ráp từng từ vựng rời rạc vào cấu trúc để tạo câu.   

 

Cách hiệu quả nhất giúp bạn nói các câu này dễ dàng và lưu loát.
Bạn có biết rằng, trong các câu trên thì có một số từ luôn luôn đi với nhau theo một trật tự nhất định và mang một ý nghĩa nhất định nào đó:
 
It’s no use crying. -> It’s no use + V-ing: Làm điều gì đó cũng không có ích lợi gì.
Do you mind if I open the window? -> Do you mind if + V: Bạn có phiền không nếu…
I will come back as soon as possible -> Cụm từ “as soon as possible”: sớm nhất có thể.
 
Thay vì lắp ghép từng từ vựng riêng lẻ  theo Quy Tắc Ngữ Pháp đã học thì hãy học nguyên cả cụm từ và mẫu câu. Và cách hiệu quả nhất là học các cụm từ và mẫu câu này bằng cách NGHE và NÓI LẠI các câu hoàn chỉnh( học bằng ÂM THANH chứ không phải bằng CHỮ VIẾT).
 
Để nói tiếng Anh dễ dàng và trôi chảy, bạn hãy nghe và nói lại nhiều lần các câu tiếng Anh hoàn chỉnh có sử dụng các cụm từ và mẫu câu thông dụng.  
Bạn đang nghi ngờ hiệu quả của phương pháp này?
Hãy áp dụng ngay xem sao nhé:
Đầu tiên, hãy nghe và nói lại nhiều lần các câu bên dưới. Các câu này sử dụng mẫu câu It’s no use + V-ing với ý nghĩa là “Làm điều gì đó cũng không ích gì”.
 
Khóc lóc cũng không ích gì.
It’s no use crying.
 
Chia cắt họ cũng không ích gì
It’s no use separating them.
 
Nói với cô ấy cũng không ích gì
It’s no use talking to her. 

 

Tiếp theo, trong vòng 3s, hãy thử nói mỗi câu sau bằng tiếng Anh xem đúng không nhé:

 

Lo lắng cũng không ích gì.
Xem đáp án
It’s no use worrying.
 
Xem ti vi nhiều quá cũng không ích gì.
Xem đáp án
It’s no use watching TV too much.
 
Học các quy tắc ngữ pháp cũng không ích gì.
Xem đáp án
It’s no use learning/studying grammar rules.
 
Kết quả thế nào, bạn có thể nói đúng các câu này ngay lập tức rồi đúng không?
 
Bạn có nhận thấy là, khi bạn nghe đi nghe lại và lặp đi lặp lại nhiều lần các câu này, bạn có thể BUỘC MIỆNG NÓI RA NGAY LẬP TỨC câu tiếng Anh hoàn chỉnh sử dụng cấu trúc “It’s no use +V-ing” một cách chính xác mà không cần phải cố gắng nhớ ra quy tắc ngữ pháp?
Đó là sức mạnh của việc học các cụm từ và mẫu câu.

 

Chỉ học cụm từ và mẫu câu liệu có đủ?
Cụm từ và mẫu câu chỉ là một trong 2 yếu tố bạn bắt buộc phải thành thạo để có thể nói tiếng Anh dễ dàng và lưu loát. Yếu tố còn lại sẽ được tiết lộ sau khi bạn làm bài tập bên dưới:
Không được suy nghĩ quá 3s, bạn hãy sử dụng mẫu câu It’s no use... để nói câu tiếng Anh đơn giản sau và viết câu trả lời vào ô bên dưới:
[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”670px” height=”” background_color=”#BAF7F9″ border_width=”1″ border_color=”#D5FFFE” ] [gform form=’https://docs.google.com/forms/d/1XYRawvVs3yLo0avGkA20eR7T3k9pKvtBCzcFhSJ3VFs/viewform?pli=1&hl=en’ confirm=’http://phuongphaptuhoctienganh.com/yeu-to-con-lai/’ br=’off’ style=’redirect’ captcha=’off’ title=’off’] [/dropshadowbox]

Leave a Comment