living Paycheck to Paycheck

Thành ngữ “living Paycheck to Paycheck”  có nghĩa là không có dư dả, việc chi tiêu hàng ngày chỉ dựa vào tiền lương hàng tháng(“sống từ kỳ lương này đến kỳ lương tới”).

Ví dụ:

If you aren’t making more, you need to spend less to stop living paycheck to paycheck.

Nếu hiện tại bạn đang không thể kiếm được nhiều tiền hơn, hãy tiêu xài ít lại để chấm dứt việc chỉ sống dựa vào tiền lương hàng tháng.

 

 

Leave a Comment