Cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh của bạn nhanh gấp 2 lần với một chiến lược đơn giản

Chào Bạn,

Trong bài viết trước, bạn đã biết được rằng để nghe được tiếng Anh bạn cần tạo dữ liệu âm thanh tiếng Anh trong bộ não của bạn, và vùng dữ liệu âm thanh này bao gồm từ vựng “vùng cốt lõi” bao gồm cụm từ, mẫu câu tiếng Anh thông dụng.

Đầu tiên, bạn xem video bên dưới của tác giả Phạm Quang Hưng nhé:

Như vậy, để có thể nghe nói tiếng Anh lưu loát, bạn cần phải làm chủ 3 phần:

1. Từ vựng thông dụng.

2. Cấu Trúc Câu/Mẫu Câu thông dụng.

3. Các từ vựng theo chủ đề/ từ vựng chuyên ngành.

Bí quyết để rút ngắn thời gian làm chủ tiếng Anh là Nhanh chóng làm chủ “Vùng Cốt Lõi” tức là 2 phần đầu tiên (Từ vựng và mẫu câu thông dụng) sau đó chỉ tập trung nghe nói tiếng Anh ở một chủ đề nhất định cho đến khi bạn thành thạo.

Chẳng hạn, nếu bạn làm trong lĩnh vực ngân hàng thì trước tiên bạn cần học 3000 từ vựng thông dụng, các cấu trúc câu/mẫu câu thông dụng trước tiên, sau đó chỉ tập trung nghe nói tiếng Anh ở các chủ đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Như vậy bạn sẽ không bị phân tán bởi quá nhiều từ mới và sẽ thành thạo vùng cốt lõi nhanh hơn.

Để học nhanh phần từ vựng và mẫu câu thông dụng thì bạn có thể học với phần mềm Thẻ Thông Minh.

1 thought on “Cải thiện kỹ năng nghe nói tiếng Anh của bạn nhanh gấp 2 lần với một chiến lược đơn giản

Leave a Comment