Series Video 5 Bước Để Nói Một Ngoại Ngữ

Như mình có nói trong bài chia sẻ về kinh nghiệm học tiếng Anh, mình có xem được một series các video về phương pháp học tiếng Anh hiệu quả của anh Phạm Quang Hưng (5buocdenoimotngoaingu.com) và các video này đã ảnh hưởng rất nhiều đến cách học tiếng Anh của mình. Mình tin rằng các video này cũng sẽ ảnh hưởng đến cách học tiếng Anh của bạn !

 Video 1

 

 Video 2

 

Video 3

 

Video 4

 

Video 5

 

Video 6

 

Video bài diễn Văn ” Ngày Mai Bạn Sẽ Tỏa Sáng “

Leave a Comment