Xác nhận đặt hàng thành công!

Chúc mừng bạn đã thực hiện bước đầu tiên trong hành trình chinh phục tiếng Anh của mình. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn trong hành trình này.

Các bước tiếp theo:

1.

Xác nhận đơn hàng

2.

Nhận DVD và thanh toán       

3.

Bắt đầu học với phần mềm

Chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận đơn hàng của bạn sớm nhất có thể

Bạn nhận DVD và thanh toán trực tiếp cho nhân viên bưu điện, số tiền thanh toán là 499.000 299.000

Mở DVD, làm theo file hướng dẫn để cài đặt và sử dụng