You’ve got to be kidding

Cụm từ “You’ve got to be kidding” có nghĩa là “Anh đang đùa phải không?”, dùng để diễn tả rằng bạn không tin một điều gì đó lại xảy ra, và những điều này thường là những  điều phiền nhiễu hay bất tiện với bạn.

Ví dụ:

A: “Hey Teo,Mom told me to tell you that you shouldn’t stay out too late.”

A: Tèo, mẹ bảo anh đừng ra ngoài quá khuya đấy.

B: “You’ve got to be kidding me, I’m a 30 years old!”

B: Mày đùa tao à, anh 30 tuổi rồi đấy!

Leave a Comment