Cấu trúc Can’t stand trong Tiếng Anh

Cấu trúc Can’t stand là một cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh, có nghĩa là: “không thể chịu đựng được”. Cấu trúc này chúng ta rất hay gặp, đặc biệt là trong các kỳ thi ở Việt Nam.

Cấu trúc Can’t stand trong Tiếng Anh

1. Can’t stand nghĩa là gì?

Định nghĩa: không thể chịu đựng được cái gì, điều gì đó; cực kỳ không thích…

Ví dụ: I can’t stand Heros because his attitude is too bad. (Tôi không thể chịu được Heros nữa rồi vì thái độ của anh ta quá tệ).

2. Cấu trúc Can’t stand.

Cấu trúc Can’t stand trong Tiếng Anh

Có 2 cấu trúc Can’t stand:

Can’t stand đi với danh từ (N) và đại từ: S + can’t stand + đại từ/ danh từ (N)

Nghĩa: không thể chịu đựng được ai/ cái gì, điều gì đó; cực kỳ không thích ai/ cái gì.

Ví dụ: Sophia’s father can’t stand her boyfriend, he’s too insolent.

Xem thêm:  Cấu trúc It’s high time trong Tiếng Anh

(Bố của Sophia không thể chịu được bạn trai của cô ta, anh ta quá xấc xược).

Can’t stand đi với V-ing: S + can’t stand + V-ing

Nghĩa: không thể chịu đựng được việc gì, hành động gì đó; cực kỳ không thích việc gì, hành động gì.

Ví dụ: I can’t stand working in groups with Mary. She always submit her work late.

(Tôi không thể làm việc theo nhóm với Mary. Cô ấy luôn nộp bài muộn).

Lưu ý: can’t stand = can’t bear + V-ing: không thể chịu đựng được cái gì, điều gì đó; cực kỳ không thích…

Ví dụ: They can’t stand talking to her, she was too rude.

           = They can’t bear talking to her, she was too rude. (Họ không thể chịu đựng được việc nói chuyện với cô ấy. Cô ấy quá thô lỗ).

Cấu trúc Can’t stand mặc dù đã là cấu trúc khá là lạ rồi nhưng mà nó còn có những người bạn song hành không kém phần độc và lạ. Cùng tim hiểu chúng nhé!

Xem thêm:  Cấu trúc Contrary trong tiếng anh chuẩn nhất

3. Cách phân biệt cấu trúc Can’t stand với Can’t help, Can’t wait.

Cấu trúc Can’t stand trong Tiếng Anh

Đây là 3 cấu trúc khá độc và lạ, nhưng cũng rất hay bị nhầm lẫn với nhau.

Cấu trúc Ý nghĩa Ví dụ
S + can’t stand + V-ing không thể chịu đựng được việc gì, hành động gì đó (cực lỳ không thích) Ex: She can’t stand running 100 laps a day. (Cô ấy không thể chịu đựng được việc chạy bộ 100 vòng mỗi ngày).
S + can’t help + V-ing không thể không làm gì được (cực kỳ mong muốn làm) Ex: I couldn’t help giving money to that person. He looks so pitiful. (Tôi không thể không đưa tiền cho người đó. Anh ấy trông thật đáng thương).
S + can’t wait + to V mong chờ làm việc gì, cái gì Ex: I can’t wait to eat this durian. It looks so great. (Tôi không thể chờ đợi việc được ăn quả sầu riêng này. Nó trong thật tuyệt vời).

KẾT LUẬN: Bài học của chúng ta hôm nay đã kết thúc rồi. Học xong bài này thì các bạn đừng dịch cấu trúc Can’t stand là cấu trúc không thể đứng nữa nhé hihi. Chúc các bạn sẽ thành thạo cấu trúc này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo!

Xem thêm:  Cấu trúc it is/was not until

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *