Cấu trúc It’s high time trong Tiếng Anh

“Bây giờ, đã đến lúc phải cho hắn ta thấy chúng ta lợi hại như thế nào rồi!” – “Minh, phiên dịch sang Tiếng Anh cho hắn hiểu tớ muốn nói gì đi” – “Ơ ơ, tớ không biết”. Minh không biết vậy các bạn có biết câu trên chuyển sang tiếng Anh sẽ là gì không?. Câu này sẽ rất đơn giản nếu mà các bạn biết cấu trúc sau đây. Hãy cùng chúng tớ tìm hiểu xem cấu trúc đó là cấu trúc gì nha! Let’s go!

Cấu trúc It’s high time trong Tiếng Anh

Bật mí cho các bạn đây là một cấu trúc khá đặc biệt trong tiếng Anh đó!

1. It’s high time là gì?

Ý nghĩa: Đã đến lúc cần phải làm cái gì rồi.

Xem thêm:  Cấu trúc it is/was not until

Khi nào dùng It’s high time? – Khi sự việc đó đáng lẽ phải được xảy ra sớm hơn (thực tế là không) hoặc thời điểm được nhắc đến chính là thời điểm thích hợp nhất để sự việc đó được diễn ra.

Ví dụ: Tomorrow is deadline. It’s high time you did your homework.

(Ngày mai là hạn chót rồi đấy. Đã đến lúc con phải làm bài tập về nhà của mình rồi).

2. Cấu trúc và cách sử dụng It’s high time

Cấu trúc It’s high time trong Tiếng Anh

2.1. Cấu trúc:

It’s high time + S + V-ed/ P2

Nghĩa: Đã đến lúc phải làm gì rồi.

Cách sử dụng: diễn rả thời điểm hay thời gian mà một sự việc/ hành động cần phải được thực hiện ngay tại thời điểm đó.

Ví dụ: It’s high time you gave me the answer to the question yesterday.

(Đã đến lúc cậu phải cho tôi câu trả lời cho câu hỏi ngày hôm qua rồi).

2.2. Cấu trúc:

It’s high time (for somebody) + to do something

Nghĩa: Đã đến lúc (cho ai đó) phải làm gì.

Xem thêm:  Cấu trúc Contrary trong tiếng anh chuẩn nhất

Cách sử dụng: Cũng dùng để diễn tả thời điểm mà ai đó cần phải làm việc gì ngay tại thời điểm đó nhưng nhấn mạnh về tính phê phán hay phàn nàn nhiều hơn.

Ví dụ: It’s high time for Suga to apologize to Jack for his previous foolish actions.

(Đã đến lúc Suga phải xin lỗi Jack do hành động dại dột trước đó của anh ta).

3. Một số cấu trúc có tính tương tự với It’s high time.

Cấu trúc It’s high time trong Tiếng Anh

3.1. Cấu trúc It’s about time.

It’s about time + S + V-ed/ P2

It’s about time (for somebody) + to + V

Ý nghĩa: Đã đến lúc điều gì đó phải xảy ra hoặc diễn ra sớm.

Cách sử dụng: Dùng để nhấn mạnh hay nhắc nhở đây là thời điểm cần phải làm gì hoặc điều gì cần phải xảy ra.

Ví dụ: It’s about time Karik stopped playing games overnight. (Đã đến lúc Karik phải ngừng chơi game qua đêm).

3.2. Cấu trúc

It’s time + S + V-ed/ P2

Ý nghĩa: Đã đến lúc phải làm cái gì đó rồi.

Xem thêm:  Cấu trúc Can’t stand trong Tiếng Anh

Cách sử dụng: diễn rả thời điểm hay thời gian mà một sự việc/ hành động cần phải được thực hiện ngay tại thời điểm đó.

Ví dụ: It’s time they told me the truth five years ago.

(Đã đến lúc họ phải nói cho tôi sự thật năm năm trước).

It’s time + to V/ do something

Ý nghĩa: Đã đến lúc phải làm cái gì đó rồi.

Cách sử dụng: khi muốn diễn tả ý nghĩa là gợi ý cho cả người nói và người nghe việc cần và nên làm thời điểm đó.

Ví dụ: It’s time to study harder.

(Đã đến lúc chúng ta phải học chăm chỉ hơn rồi).

KẾT LUẬN: Giờ thì các bạn đã trả lời được thay cho Minh chưa. Chúng tớ đoán là tất cả các bạn của chúng tớ đều có thể trả lời được vì các bạn siu giỏi mà ^-^. Thời lượng buổi học đến đây cũng kết thúc rồi, hẹn gặp các bạn ở các bài học tiếp theo!