Cấu trúc it is/was not until

Trong cuộc hội thoại giữa My và Lan:

Lan: Ê My, bao giờ cậu đi du học thế?

My: Đến tận lúc tớ nhận được bằng IELTS cơ

Lan: Wow, tiếng Anh cậu siêu ghê. Nói chuyện với tớ bằng Tiếng Anh đi, nói cái câu vừa nãy cậu nói tớ cũng được hihi.

Đố các bạn biết My sẽ trả lời Lan như thế nào. Cấu trúc trong bài học ngày hôm nay sẽ bật mí câu trả lời cho các bạn. Let’s go!

Cấu trúc it is/was not until

Chúng ta cùng lật giở bí mật từng chút một nha. Đầu tiên là bắt đầu với định nghĩa của nó!

1. Định nghĩa: Cấu trúc It is/ was not until là gì?

Until: cho đến khi, đến tận lúc.

→It is/ was not until: Mãi cho đến tận khi … / Không cho đến tận lúc …

Lưu ý: Mặc dù “It was not until” đã là 1 câu hoàn chỉnh nhưng “It was not until” lại không được phép đứng một mình (Vì vậy ta mới có cấu trúc It is/ was not until chứ ^-^).

Xem thêm:  Cấu trúc Contrary trong tiếng anh chuẩn nhất

– Cấu trúc It is/ was until có vai trò dùng để nhấn mạnh một khoảng thời gian hoặc một thời điểm mà sự việc, hành động nào đó xảy ra trong một câu.

Ví dụ: It was not until my mother came home from the market that I woke up.

(Mãi đến khi mẹ đi chợ về, tôi mới tỉnh giấc).

2. Cấu trúc và cách sử dụng It is/ was not until

Cấu trúc it is/was not until

2.1. Cấu trúc It is not until

It is not until + từ chỉ mốc thời gian/ cụm từ/ mệnh đề (time word/ phrase/ clause) + that + … + S + V-s, es (thì hiện tại đơn).

Nghĩa: Mãi cho tới khi … thì/ Phải cho đến tận khi … thì …

Cách dùng: Nhấn mạnh những sự việc ở hiện tại, chưa diễn ra hoặc ở tương lai.

Ví dụ: It is not until Lunar New Year that I receive lucky money. (Phải đến Tết Nguyên đán, tôi mới được nhận  tiền lì xì).

2.2. Cấu trúc It was not until

It was not until + từ chỉ mốc thời gian/ cụm từ/ mệnh đề (time word/ phrase/ clause) + that + … + S + V-ed (thì quá khứ đơn).

Nghĩa: Mãi cho tới khi … thì/ Phải cho đến tận khi … thì …

Cách dùng: Nhấn mạnh những sự việc, hành động đã diễn ra ở trong quá khứ rồi.

Ví dụ: It was not until Laura greeted me that I recognized her. (Mãi tới khi Laura chào tôi thì tôi mới nhận ra cô ấy).

Lưu ý: Cấu trúc It is/ was not until … bắt buộc phải đi với “that”, chứ không được dùng “when”.

Xem thêm:  Cấu trúc It’s high time trong Tiếng Anh

3. Cấu trúc đảo ngữ của It is/ was not until

Cấu trúc: Not until + từ chỉ mốc thời gian/ cụm từ/ mệnh đề (time word/ phrase/ clause) + trợ động từ/ to be + S + V-inf.

Nghĩa: Mãi cho tới khi … thì/ Phải cho đến tận khi … thì …/ Cho tới khi … thì …

Ví dụ: Not until the teacher went to his house did John go to school.

(Cho đến khi giáo viên đến nhà anh ta thì John mới đi học). 

4. Chuyển câu sử dụng cấu trúc  … until … sang dạng cấu trúc It was not until và dạng đảo ngữ.

Ta có:

It was not until + từ chỉ mốc thời gian/ cụm từ/ mệnh đề (time word/ phrase/ clause) + that + … + S + V-ed (thì quá khứ đơn).

Not until + từ chỉ mốc thời gian/ cụm từ/ mệnh đề (time word/ phrase/ clause) + trợ động từ/ to be + S + V-inf.

Cách đổi: 

Bước 1: Xác định đâu là từ chỉ mốc thời gian, cụm từ, mệnh đề; đâu là vế hành động.

Bước 2: Đổi tính chất câu (khẳng định <-> phủ định) rồi lắp ghép lại -> là xong.

Ví dụ: Flora worked in the garden until 5 p.m. (Flora đã làm việc trong vườn cho đến 5 giờ chiều).

-> It was not until 5 p.m that Flora stopped working in the garden.

Xem thêm:  Cấu trúc Can’t stand trong Tiếng Anh

-> Not until 5 p.m did Flora stop working in the garden.

Cấu trúc It was not until rất hay bị nhầm lẫn với 1 cấu trúc nên tiêp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa chúng nha!

5. Sự khác biệt giữa cấu trúc It was not until và Only when

Cấu trúc it is/was not until

Xét phương diện nghĩa:

  • It was not until: Mãi cho đến tận khi … ; nhấn mạnh một khoảng thời gian hoặc một thời điểm mà sự việc, hành động nào đó xảy ra trong một câu.
  • Only when: Chỉ tới khi; cũng dùng để nhấn mạnh mốc thời gian mà xảy ra sự việc hay hành động.

=> Ở phương diện này thì Only When được sử dụng giống với cấu trúc đảo ngữ: Not until.

  Ví dụ: Only when Tara saw Katty, did she know she was nothing. (Chỉ khi Tara nhìn thấy Katty, thì cô ấy mới biết cô ấy không là gì cả).

Xét về phương diện cấu trúc:

  • It was not until: có thể đi với từ chỉ mốc thời gian, cụm từ và cả mệnh đề.
  • Only when: bắt buộc phải đi với 1 mệnh đề.

KẾT LUẬN: Bài học hôm nay phải dừng lại tại đây thôi. Một bài học siêu hay đúng không. Sau khi học xong thì các bạn đã biết rằng My sẽ trả lời Lan như thế nào chưa. Chúng mình tin các bạn đã có câu trả lời rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo nha!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *